Despre Noi

DramArt. Revistă de studii teatrale

Revista de studii teatrale DramArt a luat ființă la începutul anului 2012 ca publicație academică open access anuală.


DramArt este acreditată în categoria B, clasament efectuat în anul 2020 de Consiliul Național pentru Cercetare Științifică din România (CNCS).


DramArt oferă o platformă cu un spectru larg de dezbateri cadrelor didactice universitare, teatrologilor, practicienilor și cercetătorilor. Sunt invitate să colaboreze personalități – atât din țară cât și din străinătate – din mediul academic, teatral, cinematografic și mediatic care au preocupări teoretice și științifice aplicate în domeniul artelor spectacolului.


Indexări în baze de date internaționale:

CEEOL DramArt [Central & Eastern European Online Library]
Platforma Editorială Română SCIPIO

Indexări în cataloage on-line:

Biblioteca Națională a României
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Chișinău
Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran“, Timişoara
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga“ ,Cluj-Napoca
Biblioteca Centrală – Universitatea de Arte „George Enescu“, Iaşi
Biblioteca – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău
Biblioteca – Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
Biblioteca – Universitatea din Craiova
Biblioteca – Universitatea „Ovidius” din Constanța
Biblioteca Centrală – Universitatea din Oradea
Biblioteca Centrală – Universitatea „Transilvania” din Brașov
Biblioteca Centrală – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău
Biblioteca Științifică – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Moldova, Bălți
Bibliothek der „Anton Bruckner“ Privatuniversität Linz
Bibliothek der Kunstuniversität Graz
Bibliothek der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien
Bibliothek der Universität Wien
MEG Bibliotheque du Musee d’Ethnographie de Geneve
BVB BibliotheksVerbund Bayern
Deutsches Literaturarchiv Marbach,
Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig, Frankfurt am Main
Institut für Slawistik, Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag
KIT Karlsruher Virtual Catalog
SWB, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund
GVK Verbundskatalog GBV
Technische Informationsbibliotek Leibniz Universität Hannover (TIB)
Verbundskatalog HeBIS, Hessen
Worldcat.org [OCLC]


Profilul revistei:

Publicația cuprinde următoarele secțiuni:


1. Studii și articole (studii de specialitate, rezultatele cercetării individuale sau colective, articole critice și eseuri de actualitate)

2. Creație, interviuri, traduceri (texte dramatice inedite, integrale sau fragmente, traduceri, interviuri cu personalități ale artelor spectacolului)

3. Cronică de spectacol, recenzie de carte


Colegiul de redacție:

Conf. dr. Laura Cheie(Universitatea de Vest din Timișoara)
Conf. dr. habil. Alina Mazilu(Universitatea de Vest din Timișoara)
Conf. univ. dr. Daniela Șilindean(Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara și Universitatea de Vest din Timișoara)
Asist. cercetare drd. Simona Vintilă(Universitatea de Vest din Timișoara)
Drd. Andrea Wolfer(Universitatea de Vest din Timișoara)

Redactor şef

Prof. univ. dr. habil. Eleonora Ringler-Pascu (Universitatea de Vest din Timişoara)

Colegiul ştiinţific

Prof. univ. dr. George Banu (Université Sorbonne Nouvelle, Paris)
Prof. univ. Thomas Buts (Folkwang Universität der Künste Essen)
Conf. univ. dr. habil. Oltița Cîntec (Asociația Internațională a Criticilor de Teatru)
Prof. univ. dr. habil. Sorin Crișan (Universitatea de Arte din Târgu-Mureș)
Prof. univ. Peter Ender (Zürcher Hochschule der Künste, Zürich)
Prof. univ. dr. Karoline Exner (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien)
Dr. Elisabeth Grossegger (Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien)
Prof. univ. dr. habil. Veronique Liard (Université de Bourgogne, Dijon)
Prof. univ. dr. habil. Kalina Stefanova (National Academy for Theatre and Film Arts in Sofia)
Prof. univ. Mag. Eva Tacha-Breitling (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien)
Prof. univ. dr. Cornel Ungureanu (Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Timișoara)
Prof. univ.dr. Yuli Wang (Wuhan University China)
Prof. univ. Nikolaus Wolcz (Columbia University New York)
Prof. univ. dr. Violeta Zonte (Universitatea de Vest din Timișoara)